Cenník iGratis

( Ceny sú bez DPH a zahŕňajú mesačné poskytovanie uvedenej služby)

INFO

Počet modulov v Gratise ( v príslušnom regióne)

4 a viac

3 moduly

2 moduly

1 modul

0 modulov

prvá A4

0

200,- Sk

250,- Sk

300,- Sk

400,- Sk

každá ďalšia ( aj začatá ) A4

150,- Sk

150,- Sk

150,- Sk

150,- Sk

150,- Sk

každá oprava, úprava, zmena po termíne uzávierky

150,- Sk

150,- Sk

150,- Sk

150,- Sk

150,- Sk

doména 3.úrovne (www.firma.ipa.sk)

200,- Sk

200,- Sk

200,- Sk

200,- Sk

300,- Sk

Doplňujúce informácie Vám ochotne poskytnú naše obchodné zastúpenia v jednotlivých regiónoch