Cennik inzercie v Gratise na rok 2005

Zvolenský Gratis

Terminovník reklamného periodika Gratis na rok 2005

Plnofarebný reklamný dvojtýždenník - distribuovaný v regióne Zvolen, Žiar nad Hronom, Sliač, Krupina, Detva, Žarnovica, Nová Baňa, Kremnica, Banská Štiavnica, Lieskovec, Očová, Dobrá Niva, Sása, Pliešovce, Vígľaš a okolie v náklade 43 000 výtlačkov. Rozsah 8 strán A4

Adresa redakcie: Divadelná 4, OD Wittmann, Zvolen
Telefón: Tel/Fax: 045/533 52 93, Mobil: 0908 598 772
E-mail:
Inzercia: Zora Cambelová
 

DOMÁCA STRÁNKA