Cennik inzercie v Gratise na rok 2005

Považský Gratis

Terminovník reklamného periodika Gratis na rok 2005

Plnofarebný reklamný dvojtýždenník - distribuovaný v regióne Považská Bystrica, Púchov, Bytča a okolie v náklade 25 000 výtlačkov. Rozsah 8 strán A4

Adresa redakcie: M.R.Štefánika 148/27, 2. poschodie, č. dv. 225, 017 01 Považská Bystrica
Telefón: 042/4321 408, 0903 392 010
E-mail:
Vedúci pobočky: Alena Blašková

číslo 10/08 (pripravujeme)

číslo 09/08 (vyšlo 16.5.2008)

 

DOMÁCA STRÁNKA