Cennik inzercie v Gratise na rok 2005

Novozámocký Gratis

Terminovník reklamného periodika Gratis na rok 2005

Plnofarebný reklamný dvojtýždenník - distribuovaný v regióne Nové Zámky, Šurany a ich okolí v náklade 38 000 výtlačkov. Rozsah 8 strán A4

Adresa redakcie: hotel Korzo, Rákócziho 12, 2. poschodie, č. d. 218, Nové Zámky
Telefón: 035/6401 277,6401 681, 0905 263 171
E-mail:
Vedúci pobočky: Ing. Dušan Kollárik
Inzercia: Selly Kolláriková

číslo 8/08 (pripravujeme) 

číslo 7/08 (vyšlo 11.4.2008)

TRANS-TECH, s.r.o.

FIAT PROFESSIONAL: VEĽKÝ OBJEM, MALÉ NÁKLADY  

Ďalšie informácie

ORAVA

PREDAJŇA ZNAČKY ORAVA

U NÁS SUPER AKCIE NA VYBRANÝ DRUH TOVARU, AJ NA SPLÁTKY S 0% NAVÝŠENÍM

Ďalšie informácie

 

DOMÁCA STRÁNKA