Cennik inzercie v Gratise na rok 2005

Košický Gratis

Terminovník reklamného periodika Gratis na rok 2005

Plnofarebný reklamný dvojtýždenník - distribuovaný v regióne Košice a okolie
v náklade 80 000 výtlačkov. Rozsah 8 strán A4

Adresa redakcie: Letná 45, 040 01 Košice
Telefón: Tel.: 055/623 27 26, 633 25 56
E-mail:

Inzercia: Dana Šidlovská

číslo 11/07 (pripravujeme)

číslo 10/07 (vyšlo 6.7.2007)


Tekovské múzeum v Leviciach 

Vás pozýva na prehliadku - výstavy 80 rokov múzea v Leviciach Paleta štýlov I. Mesto Levice na fotografii - stála expozícia Archeológia - História hradu - História lekárnictva - Spoločenský život - Cechy

Ďalšie informácie

KBC group

Internet On Line

Sloboda spojenia…

Ďalšie informácie

 

DOMÁCA STRÁNKA